Veelgestelde vragen2019-02-14T07:34:04+00:00

Veelgestelde vragen

Waarom stralen sommige infraroodlampen rood licht uit?2018-04-24T13:33:54+00:00

Infraroodlampen (ook roodlicht- of warmtelampen genoemd) geven infrarood-A straling af. Deze lampen stralen ook zichtbaar rood licht uit omdat het infraroodspectrum zich direct naast het zichtbare licht bevindt. IR-lampen worden bijvoorbeeld voor medische doeleinden gebruikt.

Is infraroodstraling gevaarlijk voor kinderen, dieren of de huid?2018-04-24T13:33:24+00:00

Nee. Mensen worden voortdurend aan infraroodstraling blootgesteld, ook wel bekend als “thermische straling”. Alle voorwerpen die warmer zijn dan 1 graad Kelvin geven elektromagnetische straling af, afhankelijk van hun temperatuur. Met stijgende temperaturen van het oppervlak wordt de intensiteit van de straling groter en wordt de golflengte korter. Het meeste van deze straling blijft binnen het infraroodbereik tot ongeveer 600 °C en is onzichtbaar voor de mens. Als de temperatuur verder stijgt, wordt de straling zichtbaar en verandert de kleur van de gloed van felrood naar lichtrood (850 °C), dan naar geel (1000 °C) en tenslotte naar wit (1300 °C).

Het aandeel van schadelijke straling, bijvoorbeeld ultravioletlicht, stijgt alleen als oppervlakken warmer worden dan deze temperaturen; dit kan gevaar voor de mens opleveren. Aan de andere kant geven infraroodverwarmingsapparaten die werken in het onzichtbare spectrum voorbij het rode licht, geen schadelijke straling af.

Is er gevaar voor verbranding? Welke oppervlaktetemperatuur bereiken IR-verwarmingssystemen?2018-04-24T13:32:35+00:00

De NEN-EN-IEC 60335-2-30 bepaalt dat de temperatuurverhoging, gebaseerd op de omgevingstemperatuur, van verwarmingsapparaten met metalen oppervlakken niet groter mag zijn dan 85 °K en dat de temperatuurverhoging van apparaten met een glazen of keramisch oppervlak niet groter mag zijn dan 105 °K.

Dus bij een ruimtetemperatuur van 20 °C mogen oppervlakken niet warmer zijn dan 105 °C of 125 °C.

Het kort aanraken van de verwarmde oppervlakken veroorzaakt geen verbrandingsletsel. Niettemin adviseren wij om de oppervlaktetemperaturen te beperken afhankelijk van het gebruik, zoals bijvoorbeeld in kinderkamers. Er is geen voorgeschreven limiet voor verwarmingssystemen die op een niet goed bereikbare hoogte van meer dan 1,8 m worden geïnstalleerd.

Genereert IR-verwarming elektrosmog?2018-04-24T13:32:04+00:00

Hoogwaardige infraroodverwarming zorgt voor vrijwel geen elektrosmog en valt onder de maximaal toegestane niveaus. Daarom bestaat er hierbij geen schadelijke blootstelling aan straling. Alleen als systemen een kabelverbinding (voedingskabels) hebben, wordt er elektrosmog in kleine hoeveelheden opgewekt, net zoals bij andere huishoudelijke apparatuur.

Heeft het op de lange termijn nut om elektrisch te verwarmen?2018-04-24T13:31:19+00:00

Gas- en olievoorraden zijn niet oneindig en onderhevig aan sterke prijsschommelingen. De milieubelasting van diverse andere typen verwarming is goed bekend. Verwarmen met elektriciteit is zinvol. Elektriciteit kan worden opgewekt met wind of fotovoltaïsche energie, d.w.z. dat gebruikers energieonafhankelijk kunnen worden door hun eigen energie op te wekken. Infraroodverwarmingssystemen gecombineerd met groene stroom (bijv. met zonnepanelen) vormen een CO2-neutrale energiebron en kunnen resulteren in energie-onafhankelijkheid van het huishouden. Het steeds grotere aandeel van elektrische auto’s zowel als de wens om efficiënter om te gaan met energie in “smart homes” geven het toekomstige belang van elektrische verwarmingssystemen aan.

Is verwarmen met elektriciteit duur?2018-04-24T13:30:39+00:00

Verbruikskostenvergelijkingen geven aan dat verwarming met elektriciteit door de hogere prijs per kWh duurder lijkt te zijn in vergelijking met olie of gas. Als echter de investeringskosten en operationele kosten worden beschouwd, biedt infraroodverwarming aanzienlijke economische voordelen met name in gebouwen die maar een kleine hoeveelheid warmte nodig hebben.

Als bijvoorbeeld in oude gebouwen een oud verwarmingssysteem met nachtopslag wordt vervangen, leidt het gebruik van infraroodverwarming tot een lager verbruik, omdat het gemakkelijker te regelen is. Of het economisch haalbaar is zulke systemen te gebruiken, hangt grotendeels af van de plaatselijke tarieven voor nachtopslagverwarmers en directe elektrische verwarmingssystemen.

Wij adviseren altijd om de totale verwarmingskosten (kapitaal, verbruik en operationele kosten) voor de betreffende verwarmingssystemen te vergelijken, voordat specifieke acties worden ondernomen.

Zijn er studies beschikbaar over de duurzaamheid van IR-verwarmingssystemen?2018-04-24T13:29:56+00:00

Sommige fabrikanten voeren voortdurend stresstests uit met controle door derden. Wij zijn niet op de hoogte van officiële studies. Infraroodverwarmers bevatten geen bewegende delen en daarom is hun levensduur alleen afhankelijk van de temperatuurbestendigheid van de gebruikte materialen. Daardoor kan hun levensduur de 20 jaar ver overschrijden.

Wat is infraroodstraling (IR-straling)?2018-04-24T13:29:20+00:00

We komen elke dag in contact met infraroodstraling in de vorm van zonlicht. In fysische zin is IR-straling een elektromagnetische golf die zich onder het rode deel van het lichtspectrum bevindt. Het beweegt zich door de vrije ruimte met een golflengte van 780 nm tot 1 mm. Alle warme voorwerpen geven infraroodstraling af. Hoe warmer het oppervlak, hoe korter de golflengte en hoe hoger de intensiteit van de straling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C-straling afhankelijk van de golflengte. Als de temperatuur stijgt, verschuift de piek van de warmtestraling in het spectrum naar de kortere golflengten richting het zichtbare licht. Als infraroodstraling met onze huid in contact komt, ervaren we dat als warmte. Dit effect kan bij verwarming worden toegepast.

 • Infrarood-A:
  Stralers met korte golflengten, ook “infraroodstralers” genoemd, hebben een oppervlaktetemperatuur van ten minste 900 °C. Ze stralen rood licht uit, hebben praktisch geen opwarmtijd nodig en hebben een stralingsaandeel van meer dan 90%. Tocht en wind hebben weinig invloed op de stralingswarmte. Deze stralers zijn daarom bij uitstek geschikt voor buitentoepassing.
 • Infrarood-B:
  Stralers met middel-golflengten geven infraroodstraling af tussen 1400 nm en 3000 nm en hebben een oppervlaktetemperatuur van 300 tot 900 °C. Ze stralen geen licht uit en worden als gevolg daarvan ook wel “donkere stralers” genoemd. Infraroodstralers met middel-golflengten worden gebruikt als er een verhoogde warmtevraag in afgesloten ruimten is.
 • Infrarood-C:
  Infraroodstralers met lange golflengten hebben een oppervlaktetemperatuur van maximaal 200 °C, waarbij de oppervlaktetemperatuur ongeveer 100 °C is op wanden en maximaal 200 °C op plafonds. De term “infraroodverwarming” is ontstaan door het feit dat de stralingspiek binnen het infraroodbereik ligt. Infraroodverwarming is bij uitstek geschikt voor verwarming van woonruimten.
Wat is stralingswarmte of thermische straling?2018-04-24T13:28:12+00:00

Als er een temperatuurverschil bestaat tussen twee voorwerpen die niet onderling geïsoleerd zijn, stroomt er warmte van de hogere naar de lagere temperatuur totdat de twee verschillende temperaturen genivelleerd zijn. In fysische zin wordt er onderscheid gemaakt tussen drie typen warmteoverdracht:

Thermische straling – ook wel bekend als “stralingswarmte”

De warmte wordt volgens de optische natuurwetten overgedragen. De warmte wordt door elk warmer materiaal uitgestraald naar de koelere omgeving. In dit proces wordt de lucht vrijwel zonder verlies gepasseerd en zonder deze op te warmen.

Dit is exact het effect dat gebruikt wordt in infraroodverwarmers en -stralers om ruimten op te warmen. Vaste voorwerpen zoals wanden, meubels, mensen enz. absorberen de thermische straling en geven deze weer af in de ruimte. Stralingswarmte is plezierig en psychologisch positief. Het geeft een gevoel van warmte en zorgt voor behaaglijkheid, net zoals zonnestralen of een open haard.

Warmtegeleiding

Warmtegeleiding is overdracht van warmte door middel van direct contact, zoals bijvoorbeeld een warmhoudplaat. Dit type warmteoverdracht wordt niet gebruikt voor verwarming van ruimten.

Warmteconvectie

Tot op heden wordt dit principe van warmteoverdracht toegepast bij vrijwel alle normale verwarmingssystemen, zoals centrale verwarming, kachelverwarming, elektrische opslagverwarming of convectoren, snelverwarmers en ventilatorverwarmers.

Hoe werkt infraroodverwarming?2018-04-24T13:26:49+00:00

Infraroodverwarming is gebaseerd op het principe van zonnestraling. De thermische straling verwarmt niet voornamelijk lucht, maar wordt voor een veel groter deel opgenomen door het plafond, de wanden, voorwerpen en personen. De omgeving slaat de warmte op en geeft deze weer af aan de ruimte (secundaire straling). Een gelijkmatige verwarming van de ruimte zorgt voor een fijn ruimteklimaat waarin warmteverlies door stijgende lucht grotendeels wordt voorkomen.

Daarnaast zorgt directe thermische straling gecombineerd met een hogere temperatuur van de ruimteschil (wandtemperatuur) voor een subjectief warmtegevoel van 2-3 °C boven de werkelijke temperatuur. Dit betekent dat de gevoelstemperatuur hoger is dan de werkelijke temperatuur. Ditzelfde fenomeen voelen we op een koude winterdag: dankzij direct zonlicht is ons subjectieve gevoel van warmte groter dan de werkelijke luchttemperatuur.

Als algemene regel geldt dat hoe hoger de wandtemperatuur is, hoe lager de luchttemperatuur in de ruimte hoeft te zijn voor hetzelfde comfortniveau.

Volgens de comfortschaal van Bedford kunnen we dezelfde mate van comfort ervaren als de wanden worden verwarmd, ondanks een lagere luchttemperatuur van de ruimte. Hierdoor kan de luchttemperatuur in de ruimte worden verlaagd, waarbij elke graad minder een energiebesparing van 6% oplevert.

Een positief neveneffect hiervan is dat infraroodverwarming het vochtniveau in de wand reduceert, waardoor de isolatiewaarde van veel muurconstructies wordt verhoogd en condensatie en in het ergste geval schimmel worden voorkomen.

Waarin onderscheidt infraroodverwarming zich van andere verwarmingssystemen?2018-04-24T13:25:15+00:00

Een goed gedimensioneerde elektrische infraroodverwarming laat de meeste andere verwarmingssystemen ver achter zich ten aanzien van behaaglijkheid en comfort. Het is schoon, reukloos en, wat nog belangrijker is, het is onderhoudsvrij. Thermische straling kan worden gebruikt om een geschikte gelijkmatige temperatuur in woonruimten te handhaven. Warmte kan ook heel gericht worden geleverd in “comfort zones” door een exacte plaatsing van IR-panelen. Het resultaat is een heel exacte toevoer en een efficiënt gebruik van de energie, daar waar het nodig is.

Een conventioneel convectieverwarmingssysteem gebruikt daarentegen lucht om de warmte te transporteren. De nadelen hiervan zijn overbekend: Stijgende warme lucht veroorzaakt een groot verschil in temperatuur tussen vloer en plafond. Terwijl veel energie wordt opgeslagen in de warme luchtlaag onder het plafond die niet toegankelijk is voor de gebruiker, bevindt de koudere lucht zich vlak bij de vloer. De gebruiker is gedwongen de ruimtethermostaat iets hoger te zetten om koude voeten te vermijden. Bovendien dwarrelen met de warme luchtstroom stof en bacteriën in de ruimte rond die een extra belasting voor allergiepatiënten vormen.

Infraroodverwarmers daarentegen veroorzaken geen ronddwarrelend stof en bacteriën. Ze zijn perfect geschikt voor allergie- en astmapatiënten. Door de hogere wandtemperaturen komt vocht uit de wanden in de lucht vrij, waardoor de isolatie en het ruimteklimaat worden verbeterd. Een gelijkmatige temperatuurverdeling in ruimten verbetert het comfort.

Als de totale kosten voor investering, gebruik en onderhoud over een periode van 15 jaar worden berekend, is het duidelijk dat het moeilijk is om een kostenefficiënter verwarmingssysteem te vinden.

Wat zijn de voordelen van IR-verwarmingssystemen?2018-04-24T13:23:50+00:00
 • Gezellige warmte – een plezierig binnenklimaat – geen droge verwarmingslucht
 • Exacte temperatuurregeling door middel van een moderne regeling per ruimte
 • Grotere flexibiliteit door korte opwarmtijden in vergelijking met centrale verwarming
 • Gemakkelijk te combineren met bestaande verwarmingssystemen – ook ideaal voor extra verwarming in ruimten die niet doorlopend worden gebruikt (badkamers, gastenkamer, recreatieruimten, vakantiehuizen enz.)
 • Antiallergische verwarming – voorkomt de vorming van schimmel
 • De gebruikte energie wordt in 100% warmte omgezet, direct in de ruimte – geen warmteverlies door overdracht, bufferopslag of leidingen
 • Lange levensduur zonder onderhoudskosten (geen corrosie of slijtage)
 • Snel en eenvoudig te installeren
 • Lage investeringskosten: in vergelijking met veel andere verwarmingssystemen zijn de investeringskosten voor een complete infraroodoplossing aanzienlijk lager
 • Lage operationele kosten: door de oppervlaktetemperatuur van de wand en de directe stralingswarmte te verhogen, kan de luchttemperatuur met 2-3 °C worden verlaagd, terwijl hetzelfde warmtegevoel wordt gehandhaafd. Dit effect wordt vergroot door een steeds betere warmte-isolatie. De lage vermogenseisen spreken voor zich: een ruimte van 30 m² in nieuwbouw (met de norm voor passiefhuizen) kan met 900 W worden verwarmd. Gebruikers kunnen de benodigde elektriciteit met zonnepanelen zelf opwekken.
Wat zijn de extra kosten in verband met IR-verwarmingssystemen?2018-04-24T13:23:09+00:00

Er zijn geen onderhoudskosten noch andere extra kosten.

Hoe worden de prestaties van een verwarmingssysteem vastgesteld?2018-04-24T13:22:30+00:00

De prestaties van een verwarmingssysteem worden niet vastgesteld aan de hand van de stroomopname, maar worden met name bepaald door de verhouding tussen de gebruikte energie en de afgegeven straling. Dat betekent dat het grootst mogelijke oppervlak tot de doeltemperatuur moet worden verwarmd met het laagst mogelijke elektrische vermogen.

Bij de beoordeling van IR-panelen, moeten we nooit alleen het vermogensbereik vergelijken, maar moeten we altijd de afmetingen van de verwarmingsoppervlakken vergelijken. Als we de fysische principes (Boltzmanns stralingswet) beschouwen, zien we dat twee panelen van dezelfde grootte, met dezelfde oppervlaktetemperatuur en hetzelfde materiaal onvermijdelijk hetzelfde stralingsvermogen afgeven. In dit geval geldt daarom dat hoe lager het vermogensbereik, hoe hoger de stralingsverhouding van de gebruikte energie.

Wat is het verschil tussen infraroodstralingsverwarming en infraroodverwarming?2018-04-24T13:21:50+00:00

Bij kerntemperaturen van een paar honderd graden stralen IR-stralingsverwarmers voornamelijk infrarood-A en -B uit. Door de hoge temperatuur wordt naast de infraroodstraling ook zichtbaar licht uitgestraald; daardoor kleuren de stralers rood of oranje. Door het hoge vermogensbereik en hun intensieve stralingskegels met een bereik van meerdere meters, worden deze elementen met name gebruikt voor buitenruimten en verwarming van hallen. IR-verwarmingspanelen zijn zogenaamde “donkere stralers”, ze geven infrarood-C-straling af en stralen geen zichtbaar licht uit. In de technologie voor ruimteverwarming wordt uitsluitend infrarood-C gebruikt door zijn minimale vermogenseisen en verbruikswaarden zowel als de optimale verhouding tussen de gebruikte elektrische energie en de afgegeven warmte.

Wat is de “warmtebelasting”?2018-04-24T13:21:13+00:00

De berekening van de warmtebelasting – de vereiste warmtetoevoer om een bepaalde ruimtetemperatuur te handhaven – is genormeerd volgens NEN-EN 12831-1 en moet door de ontwerpers worden uitgevoerd. In dit proces wordt elke ruimte of gebied individueel bekeken. Voor de berekeningen is ook de laagst verwachte buitentemperatuur van belang. Het doel van de berekening is ervoor te zorgen dat er voldoende verwarming is voor alle ruimten in een gebouw bij gedefinieerde buitentemperaturen. De warmtebelasting hangt ook voor een groot deel af van de gebouwstructuur, luchtwisseling, externe temperatuur en ruimtetemperaturen binnen. Deze wordt uitgedrukt in watt (W) of kilowatt (kW). Om de verschillende waarden effectiever met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het vermogen bekeken in relatie tot het verwarmde oppervlak, de relevante eenheid is dan W/m².

Hoe presteert IR-verwarming ten aanzien van het verbruik?2018-04-24T13:20:39+00:00

Het verbruik van een IR-verwarming hangt voor een groot deel af van de gebouwschil en de toepassing van de verwarming. Als de IR-verwarming als hoofdverwarmingssysteem wordt gebruikt, ligt het verbruik binnen een bereik vergelijkbaar met dat van een moderne gascondensatieketel. Hoewel een kWh elektriciteit aanzienlijk meer kost dan de overeenkomstige hoeveelheid gas, kunnen er met IR-verwarmingssystemen diverse besparingen worden bereikt.

Wat wordt bedoeld met “warmtevraag”?2018-04-24T13:20:04+00:00

De warmtevraag is de berekende hoeveelheid energie die in een verwarmingsperiode moet worden geleverd voor de gebruiksoppervlakte om de gewenste binnentemperatuur te handhaven. De eenheid voor de energiebehoefte wordt vastgelegd in kilowattuur (kWh). Dit heeft betrekking op de oppervlakte (m²) getotaliseerd voor een periode van een jaar (a), dus kWh/m²a. De warmtevraag hangt voornamelijk af van de kwaliteit van de gebouwschil (constructie, isolatie enz.), gedrag van de gebruiker (aanwezigheid in het gebouw, ruimtetemperatuur enz.), warmwaterverbruik en het weer. In het algemeen is de warmtevraag een parameter in de bouw en wordt gebruikt om energienormen voor woningen te definiëren.

Hoe kan energiebesparing worden bereikt?2018-04-24T13:17:19+00:00
 • In tegenstelling tot convectiesystemen, produceren infraroodverwarmingspanelen vrijwel geen stijgende warme lucht, zodat er geen warmteverlies aan het plafond plaatsvindt. Terwijl in ruimten met convectieverwarming tussen vloer en plafond een temperatuurverschil van wel 8 °C kan voorkomen, is deze waarde gewoonlijk minder dan 2 °C bij infraroodverwarmingssystemen.
 • Bij ventileren wordt de verse koude lucht snel en met lage energiekosten weer opgewarmd door de opgeslagen warmte in de ruimteschil en in vaste voorwerpen.
 • Door de oppervlaktetemperatuuran de wand en de directe stralingswarmte te verhogen, kan de luchttemperatuur met 2-3 °C worden verlaagd, terwijl hetzelfde warmtegevoel wordt gehandhaafd.
 • Stralingswarmte kan worden gebruikt voor gericht verwarmde “comfort zones” in ruimten (bijv. bureau, leeshoek, serre enz.) terwijl bij convectiesystemen het gehele ruimtevolume volledig moet worden opgewarmd.

Het totaal van al deze factoren resulteert in een potentiële besparing van maximaal 30% in vergelijking met overeenkomstige systemen die als hoofdverwarming worden gebruikt. Als er geconcentreerde verwarming wordt gebruikt in plaats van ventilatieverwarmers, kan de potentiële besparing nog aanzienlijk hoger uitvallen. Belangrijk hierbij is dat dankzij de directe stralingswarmte en hogere oppervlaktetemperaturen van de wand de comfortabele temperatuur 2 tot 3 graden lager is voor hoogwaardige infraroodverwarmingssystemen dan bij gewone verwarmingssystemen (met als gevolg minder warmteverliezen van het gebouw). Zelfs een verlaging van de temperatuur van maar 1 graad Celsius reduceert de verwarmingskosten met ongeveer 6%.

Kan IR worden gebruikt om het hele huis te verwarmen?2018-04-24T13:14:51+00:00

Ja. IR-verwarming is een volwaardig verwarmingssysteem dat prima geschikt is voor het verwarmen van complete gebouwen. In dit opzicht is de juiste individuele dimensionering belangrijk. Hoogwaardige infraroodverwarmingssystemen kunnen zelfs sterk worden aanbevolen als hoofdverwarmingssysteem voor woningen, omdat ze een hoog comfortniveau koppelen aan lage investeringskosten en geringe totale kosten. De installatie is gemakkelijk, snel en schoon.

Moet het huis/appartement goed geïsoleerd zijn?2018-04-24T13:14:15+00:00

IR-verwarmingssystemen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als (niet) gerenoveerde bestaande gebouwen. De juiste professionele dimensionering is een belangrijke factor en alle relevante factoren moeten in overweging worden genomen (zoals bijvoorbeeld isolatie). Een energetisch goede gebouwschil levert een aanzienlijke bijdrage aan het beperken van verwarmingsverliezen en het efficiënt verwarmen.

Hoe en waar worden de panelen geïnstalleerd?2018-04-24T13:10:53+00:00

De panelen zijn geschikt voor montage op wanden en plafonds. Ook kunnen mobiele staande units prima worden ingezet. Het is belangrijk dat de warmtegolven zich vrij door de ruimte kunnen verspreiden en dat ze niet door meubilair of andere voorwerpen worden belemmerd.

Wordt de wand waartegen de IR-verwarming is gemonteerd, opgewarmd?2018-04-24T13:10:21+00:00

De wand achter de IR-verwarmer wordt natuurlijk licht opgewarmd, omdat het verwarmingselement ook geringe hoeveelheden warmtegolven naar achteren afgeeft. Door de gelijkmatige verdeling van de warmtegolven in de ruimte en de benodigde afstand tussen wand en paneel wordt de wand echter niet heet, maar bereikt, zodra de ruimte volledig verwarmd is, ruwweg dezelfde temperatuur als de overige wanden.

Hoe wordt een IR-verwarmingspaneel geregeld? Hoe wordt de temperatuur geregeld?2018-04-24T13:09:52+00:00

IR-verwarmingspanelen kunnen worden geregeld met een draadloze thermostaat, plug-in thermostaat (snelle en simpele installatie) of met een vast aangesloten thermostaat.

Kan IR-verwarming worden gebruikt om schimmel te voorkomen?2018-04-24T13:09:25+00:00

Doordat de wandtemperatuur bij IR-verwarming hoger is dan de ruimtetemperatuur, wordt schimmelvorming voorkomen.