Normering infraroodverwarming

Visie

Verwarmen met infrarood als norm voor gebouwen, waarbij bij voorkeur elektriciteit uit duurzame energie worden gebruikt.

Het optimale scenario is uiteraard dat de duurzame energie zelf opgewekt wordt via zonnepanelen en/of windmolen, maar ook verschillende energieleveranciers leveren tegenwoordig 100% groene energie aan.

Door de energietransitie en de omschakeling naar alternatieve energiebronnen maken energieopwekking en -distributie, samen met gebouwgebondeninstallaties, waaronder verwarming, onderdeel uit van complete gebouwconcepten.

De IG Infrarood verdedigd de normering infraroodverwarming en neemt een centrale positie in in het verspreiden van kennis en publiciteit.

Normering infraroodverwarming

Als belangengroep voor infraroodverwarming staan we zeer kort bij het opvolgen van de normering infraroodverwarming. Hierbij letten we uiteraard op het technische gegeven van  infraroodverwarming, maar verdedigen we ook op een objectieve manier de standpunten op zowel politiek als technisch niveau.

Missie

Door het creëren van een netwerk van Europese fabrikanten van infraroodverwarming, kunnen we aan geïnteresseerde partijen objectieve, gefundeerde informatie verstrekken en op deze manier infraroodverwarming in de markt zetten en een plaats geven.

Daarnaast werken we aan een gemeenschappelijk standpunt, zodat we op politiek niveau als een belangenorganisatie worden erkend en in staat zijn invloed uit te oefenen op de randvoorwaarden.

Diensten en doelstellingen

Wij willen

 • informatie en advies geven over het onderwerp infraroodverwarming
 • richtlijnen voor ontwerp en toepassing ontwikkelen
 • kwaliteitsnormen voor leden instellen en bewaken
 • normeringsprocessen begeleiden
 • onderzoeksprojecten ondersteunen en met experts samenwerken
 • met gelijksoortige branches samenwerken
 • complete gebouwconcepten ontwikkelen
 • een platform zijn voor architecten, ontwerpers en eindgebruikers
 • het aanspreekpunt zijn voor de media, overheidsinstanties en de politiek.
 • informatie en advies geven over het onderwerp infraroodverwarming
 • richtlijnen voor ontwerp en toepassing ontwikkelen
 • kwaliteitsnormen voor leden instellen en bewaken
 • normeringsprocessen begeleiden
 • onderzoeksprojecten ondersteunen en met experts samenwerken
 • met gelijksoortige branches samenwerken
 • complete gebouwconcepten ontwikkelen
 • een platform zijn voor architecten, ontwerpers en eindgebruikers
 • het aanspreekpunt zijn voor de media, overheidsinstanties en de politiek.